Zkoušky elektrických zařízení strojů:

Elektrickým zařízením strojů se rozumí:

  • elektrické, elektronické a programovatelné elektronické zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem

Zkoušky se provádějí:

  • dle ČSN EN 60204-1 ed.2 a norem souvisejících v termínu - nejpozději za 12 měsíců

Výstupní formát:

Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace.