Revize a kontoly elektrických spotřebičů během používání:

Přenosným elektrickým spotřebičem se rozumí:

 • el. zařízení napojené pohyblivým přívodem ze zásuvky vidlicí třídy I
 • el. zařízení napojené pohyblivým přívodem ze zásuvky vidlicí třídy II
 • el. zařízení napojené pohyblivým přívodem přes externí zdroj (třída III)
 • el. zařízení jehož součástí je zdroj
 • el. zařízení napájené bateriovými články malého napětí (třída III)
 • el. zařízení napájené solární elektřinou (třída III)
 • el. zařízení napájené bezpečným napětím (např. 12V, 48V apod., třída III)
 • prodlužovací přívodní kabely
 • odpojitelné přívodní kabely
 • rozbočovače (lidově "roztrojky")
 • pohyblivé přívody a šňůrová vedení (s přihlédnutím k ČSN 34 0350 ed.2)

Kontroly se provádějí:

 • podle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. ve smyslu NV 101/2005 Sb. a NV 378/2001 Sb., v rozsahu ČSN 33 1600 ed.2 čl. 5.2 1)b), norem souvisejících a dostupné průvodní technické dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v rámci prevence rizik v termínu - nejpozději 1 x za 12 měsíců
 • dle čl.5.1 ČSN 33 1600 ed.2 v termínu - před použitím

Revize se provádějí:

 • dle čl.5.3 Tabulka 1 ČSN 33 1600 ed.2 v termínech dle Skupiny A-E [ náhled ]
 • Prodlužovací přívod:

  - Trojžilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.I držený v ruce
  - Dvoužilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.II držený v ruce

  Odpojitelný přívod:

  - Trojžilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.I nedržený v ruce
  - Dvoužilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.II nedržený v ruce

Výstupní formát:

Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace.