Ke stažení

 PRE - Plná moc (KE STAŽENÍ: 29.55 kB) staženo: 50x 
PRE - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (KE STAŽENÍ: 120.70 kB) staženo: 46x
PRE - Změna v již připojeném objektu (KE STAŽENÍ: 98.92 kB) staženo: 49x
PRE - Žádost - Nové připojení (KE STAŽENÍ: 93.30 kB) staženo: 49x
PRE - Žádost o ukončení smlouvy o dodávce elektřiny (KE STAŽENÍ: 69.77 kB) staženo: 51x
PRE - Žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny (KE STAŽENÍ: 280.73 kB) staženo: 73x
PRE - Připojovací podmínky platné od 1.7.2012 (KE STAŽENÍ: 565.69 MB) staženo: 67x
PRE - Jednorázová smlouva o provedení prací v části PRE, a.s. (KE STAŽENÍ: 135.57 kB) staženo: 45x
PRE - Ohlášení provedení revize HDV

(KE STAŽENÍ: 92.11 MB) staženo: 46x
ČEZ - Připojovací podmínky platné od 1.6.2015 (KE STAŽENÍ: 383.698 kB) staženo: 45x
ČEZ - Žádost o připojení el. zařízení k distribuční soustavě nn (KE STAŽENÍ: 278.389 kB) staženo: 46x
ČEZ - Žádost-Smlouva o připojení k distribuční soustave nn (KE STAŽENÍ: 223.688 kB) staženo: 49x
ČEZ - Potvrzení o vydání zprávy o revizi el. instalace

(KE STAŽENÍ: 95.738 kB) staženo: 46x
Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti NV č.194/2022Sb. (KE STAŽENÍ: 154.449 kB) staženo: 2x
Seznam podkladů ke zkoušce z odborné způsobilosti NV č.194/2022Sb. (KE STAŽENÍ: 227.121 kB) staženo: 2x
Dohoda o výpomocné práci

(KE STAŽENÍ: 58.91 kB) staženo: 51x
Oprávnění k činnosti (vydal ITI) (KE STAŽENÍ: 617.68 kB) staženo: 41x
Oprávnění k činnosti (vydalo MO) (KE STAŽENÍ: 1158.05 kB) staženo: 44x
Osvědčení k činnosti (vydal TIČR) (KE STAŽENÍ: 1710.15 kB) staženo: 38x
Osvědčení z vyhl. č. 50/1978Sb. (KE STAŽENÍ: 1.21 MB) staženo: 33x
Výpis z rejstříku trestů (KE STAŽENÍ: 61.69 kB) staženo: 36x
Výpis z živnostenského rejstříku (16.11.2017) (KE STAŽENÍ: 37.70 kB) staženo: 29x
Živnostenský list (KE STAŽENÍ: 118.71 kB) staženo: 34x