Ke stažení

 PRE - Plná moc (KE STAŽENÍ: 29.55 kB) staženo: 13x 
PRE - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (KE STAŽENÍ: 120.70 kB) staženo: 13x
PRE - Změna v již připojeném objektu (KE STAŽENÍ: 98.92 kB) staženo: 15x
PRE - Žádost - Nové připojení (KE STAŽENÍ: 93.30 kB) staženo: 12x
PRE - Žádost o ukončení smlouvy o dodávce elektřiny (KE STAŽENÍ: 69.77 kB) staženo: 10x
PRE - Žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny (KE STAŽENÍ: 280.73 kB) staženo: 16x
PRE - Připojovací podmínky platné od 1.7.2012 (KE STAŽENÍ: 565.69 MB) staženo: 17x
PRE - Jednorázová smlouva o provedení prací v části PRE, a.s. (KE STAŽENÍ: 135.57 kB) staženo: 14x
PRE - Ohlášení provedení revize HDV

(KE STAŽENÍ: 92.11 MB) staženo: 15x
ČEZ - Připojovací podmínky platné od 1.6.2015 (KE STAŽENÍ: 383.698 kB) staženo: 13x
ČEZ - Žádost o připojení el. zařízení k distribuční soustavě nn (KE STAŽENÍ: 278.389 kB) staženo: 12x
ČEZ - Žádost-Smlouva o připojení k distribuční soustave nn (KE STAŽENÍ: 223.688 kB) staženo: 14x
ČEZ - Potvrzení o vydání zprávy o revizi el. instalace

(KE STAŽENÍ: 95.738 kB) staženo: 28x
Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti NV č.194/2022Sb. (KE STAŽENÍ: 154.449 kB) staženo: 17x
Seznam podkladů ke zkoušce z odborné způsobilosti NV č.194/2022Sb. (KE STAŽENÍ: 227.121 kB) staženo: 12x
Dohoda o výpomocné práci

(KE STAŽENÍ: 58.91 kB) staženo: 15x
Oprávnění k činnosti (vydal ITI) (KE STAŽENÍ: 617.68 kB) staženo: 9x
Oprávnění k činnosti (vydalo MO) (KE STAŽENÍ: 1158.05 kB) staženo: 23x
Osvědčení k činnosti (vydal TIČR) (KE STAŽENÍ: 1710.15 kB) staženo: 11x
Osvědčení z vyhl. č. 50/1978Sb. (KE STAŽENÍ: 1.21 MB) staženo: 0x
Výpis z rejstříku trestů (KE STAŽENÍ: 61.69 kB) staženo: 10x
Výpis z živnostenského rejstříku (16.11.2017) (KE STAŽENÍ: 37.70 kB) staženo: 9x
Živnostenský list (KE STAŽENÍ: 118.71 kB) staženo: 10x