Revize elektrického zařízení do 1000 V:

Pevně instalovaným elektrickým zařízením do 1000 V (NN) se rozumí veškeré pevně uložené nepohyblivé rozvody.

Tedy rozvody světelné, zásuvkové a veškeré obvody s napětím od 230 V/50 Hz do 400 V/50 Hz, včetně jistících prvků a komponentů.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

 • výchozí
 • pravidelné
 • mimořádné
 • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-pravidelná apod. Termíny provádění těchto revizí stanovuje ČSN 33 1500 a také ČSN 33 2000-6.

Příklady druhů revizí podle rozsahu a zaměření:

 • výchozí revize pevně instalovaných elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-6 ed.2)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení uvedených do provozu před 1.1.1996 dle ČSN 33 1500 (ČSN 34 1010)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení uvedených do provozu před 1.1.2009 dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-4-41)
 • pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení prostorů s vanou nebo sprchou a umývacích prostorů dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení bazénů a fontán dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-702 ed.2)
 • výchozí a pravidelné revize pevně instalovaných elektrických zařízení na staveništích a demolicích dle ČSN 33 1500 (ČSN 33 2000-7-704 ed.2)

..a pod.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.