Kontoly zařízení pro obloukové svařování:

Zařízením pro obloukové svařování se rozumí:

  • el. zařízení zdroje svařovacího proudu

Kontroly se provádějí:

  • dle ČSN EN 60974-4 ed.2 a norem souvisejících

Výstupní formát:

Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace.