Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů:

Zdravotnickým elektrickým přístrojem se rozumí:

 • el. přístroj napojený pohyblivým přívodem ze zásuvky vidlicí třídy I
 • el. přístroj napojený pohyblivým přívodem ze zásuvky vidlicí třídy II
 • el. přístroj napojený pohyblivým přívodem přes externí zdroj (třída III)
 • el. přístroj jehož součástí je zdroj
 • el. přístroj napájený bateriovými články malého napětí (třída III)
 • el. přístroj napájený solární elektřinou (třída III)
 • el. přístroj napájený bezpečným napětím (např. 12V, 48V apod., třída III)
 • prodlužovací přívodní kabely
 • odpojitelné přívodní kabely
 • rozbočovače (lidově "roztrojky")

Kontroly se provádějí:

 • na základě požadavku ČSN 33 1500 a především dle ČSN EN 62353 s přihlédnutím k doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 12465-1 a dle čl.7.9.6 ČSN 33 2130 ed.3 a norem souvisejících

Výstupní formát:

Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace.