Určení druhu prostředíí:

Určením druhu prostředí se rozumí stanovení vnějších vlivů v provozních prostorách odbornou komisí, sestávající se z odborně způsobilých členů (např. technolog, energetik, provozní elektrikář, revizní technici a další).

Určení druhu prostředí se provádí:

dle ČSN 33 2000-1 ed.2, HD 60364-5-51, ČSN EN 60721-1, ČSN EN 60721-3-3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je soubor revizní dokumentace.