Revize elektrického zařízení nad 1000 V:

Pevně instalovaným elektrickým zařízením nad 1000 V (VN) se rozumí veškeré pevně uložené nepohyblivé rozvody.

Tedy veškeré rozvody s napětím přesahujícím 1000 V (1 kV), včetně jistících prvků a komponentů.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

  • výchozí
  • pravidelné (periodické)
  • mimořádné
  • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod. Termíny provádění těchto revizí částečně stanovuje ČSN 33 1500.

Příklady revizí podle rozsahu a zaměření:

  • revize pevně instalovaného elektrického zařízení trafostanice
  • revize pevně instalovaného elektrického zařízení rozvodny VN

..a pod.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.