Revize nouzového a náhradního osvětlení:

Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl.3.1 ČSN EN 1838 (36 0453) rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení.

Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Dále se nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 1838 (36 0453) dělí na:

a) nouzové osvětlení únikových cest dle čl.3.4

b) protipanické osvětlení dle čl.3.5

c) nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl.3.6

Náhradním osvětlením se dle čl.3.7 ČSN EN 1838 (36 0453) rozumí takové osvětlení, které slouží k pro orientaci v případě zhasnutí hlavního osvětlení (např. v kinech, divadlech, klubech apod.).

Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

  • výchozí
  • pravidelné (periodické)
  • mimořádné
  • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod.

Údržba a zkoušky se provádí v termínech:

Denně - dle čl.7.2.2 ČSN EN 50172 (36 0631) musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují.

1 x za měsíc - dle čl.7.2.3 ČSN EN 50172 (36 0631) nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení.

1 x za 12 měsíců - dle čl.7.2.4 ČSN EN 50172 (36 0631) u každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem.

Revize nouzového únikového osvětlení a náhradního osvětlení se provádějí:

dle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1.10.2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1.8.1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1.3.2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1.3.2004 do 1.4.2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím.

Termín provádění pravidelných revizí se odvíjí od druhu prostředí, charakteristiky budov, počtu osob, materiálu ze kterého je budova apod. dle ČSN 33 1500.

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.