Revize ochrany před bleskem:

Ochranou před bleskem se rozumí veškeré nadzemní i zemnící části soustavy.

Tedy jímací tyče JD, pomocné jímače, kovové části instalované na střeše objektů, svody, zemniče apod.

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

  • výchozí
  • pravidelné (periodické)
  • mimořádné
  • dílčí

Dle potřeby lze některé z uvedených typů kombinovat, např. dílčí-výchozí, dílčí-periodická apod. Termíny provádění těchto revizí stanovuje ČSN 33 1500.

Příklady druhů revizí podle rozsahu a zaměření:

  • výchozí revize ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2, ČSN EN 62305-3 a ČSN EN 62305-4
  • pravidelné revize ochrany před bleskem uvedené do provozu před 11/2006 dle ČSN 34 1390
  • pravidelné revize ochrany před bleskem uvedené do provozu po 11/2006 dle ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2, ČSN EN 62305-3 a ČSN EN 62305-4

Výstupní formát:

Výstupním formátem je revizní zpráva.