Spolupráce s PRE, a.s.

Jsme oprávněni provádět veškeré zásahy v síti PRE, a.s.

Tím jsou myšleny zásahy spojené s(se):

 • zřízením nového odběru (nový elektroměr)
 • obnovením po předchozím odpojení (odmontování elektroměru)
 • ukončením odběru
 • zvýšením hodnoty hlavního jističe před elektroměrem
 • snížením hodnoty hlavního jističe před elektroměrem
 • změnou sazby (lidově "noční proud" pro el. topení, bojler, akumulační kamna nebo tepelné čerpadlo)
 • změnou sazby (mimo "noční proud")
 • přemístění odběru (např. z bytu na chodbu, do plotu, fasády objektu apod.)
 • změnou odběratele
 • rekonstrukcí odběrného místa (změna instalovaného příkonu apod.)
 • opravy elektrického zařízení (výměna stoupacího vedení, revize neměřené části apod.)
 • úpravy v rámci elektroměrových rozváděčů a rozvodnic (dodání chybějících plomb, úprava neodpovídajících a chybných částí apod.)

Ostatní služby v rámci spolupráce s PRE, a.s.:

 • odborná pomoc s vyřizováním vyjímek
 • odborná pomoc s vyřizováním žádostí (např. o změnu sazby, navýšení hodnoty hl. jističe, zvýšení příkonu apod.)
 • veškeré poradenství, prohlídky a konzultace

Informace o Obchodních kancelářích PRE, a.s.:

ADRIA - Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město, tel. 267 055 555

VLADIMÍRKA - Vladimírova 64/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, tel. 26705 4231, 26705 4680

BALABENKA - Ocelářská 5a/659, 190 00 Praha 9 - Libeň, tel. 26705 4251

Různé formuláře a dokumenty možno stáhnout v sekci Ke stažení