Bezpečnostní technik

V rámci zajištění komplexní ochrany před úrazem el. proudem osob a zvířat a ochrany majetku, společnost Petr Studihrad volí cestu smluvní spolupráce s Bezpečnostním technikem.

Společnost PETR STUDIHRAD úzce spolupracuje s: